Sikkerhet og medsøkere


Blogging / mandag, juli 16th, 2018

Forbrukslån

Forbrukslån er et lån som brukes ofte. Det er et usikret lån hvor banken ikke tar pant i personlige eiendeler for å innvilge lånet. På denne måten er lånet en fin mulighet for personer som ønsker litt ekstra å rutte med når de trenger litt ekstra, men fortsatt ikke har noen eiendeler. Man skulle da kanskje tro at forbrukslån er et lån som tas opp av yngre eller personer som har dårligere råd enn andre, men dette er ikke riktig. Forbrukslån er en type lån som de fleste tar opp. Lånet er også spredt over alle aldersgrupper. Folk som tar opp forbrukslån er derfor 18 år og 70 år. Det er ingen forskjell akkurat her. Alder spiller jo inn på sannsynligheten for hvordan man betaler tilbake. Er man for eksempel død blir det ingen penger tilbake til banken. Det vil nok være lettere å få innvilget lån som aldrende om man har medsøker.

Personer som sikkerhet

Det snakkes mer om mer om forskjellige typer sikkerhet i forhold til lån. Forbrukslån, som kjent har ingen krav til sikkerhet. Denne betegnelsen sikkerhet er vanligvis linket til en eiendel, men det at en person tar opp lån gjør at denne personen binder seg selv som sikkerhet på lånet. Det vil si at du som person er sikkerheten. Dette konseptet med at en person står som sikkerhet på lån eller for det denne personen låner er veldig godt eksemplifisert når man sammenligner med selskaper. Låner du som et selskap er det bedriften som skriver under, og går bedriften konkurs så er det ingen penger igjen. Da får banken ingen penger. På grunn av dette krever banker i de fleste situasjoner at eiere eller andre mennesker knyttet til selskapet stiller personlig garanti for en del av summen som selskapet skal låne. Igjen kommer det fysiske personer inn som sikkerhet, fordi dette er en trygg form for retur av penger.

Medsøker

Når du søker på forbrukslån kan du søke hos de bankene eller formidlerne av forbrukslån som er best på dette. Vi anbefaler at du bruker en formidler, fordi da kan bankene konkurrere om deg. Trenger du forbrukslån så søk lån med Sambla i dag. Ønsker du å øke dine sjanser for å få forbrukslånet innvilget kan det være smart å ta med seg en medsøker på søknaden. En medsøker blir da en form for ekstra sikkerhet for banken. Du som søker er personlig ansvarlig for lånet og på så måte er en sikkerhet for lånet. Når du tar med deg en medsøker blir medsøker sikkerhet nummer to på lånet. På denne måten blir det to personer som stiller opp som sikkerhet på lånet. Dette er en veldig god form for sikkerhet, spesielt når det er snakk om to personer med god inntekt. Man kan godt si at banken rett og slett krever for mye sikkerhet noen ganger, som ikke proporsjonalt reflekterer lånets størrelse.